Dokumenty

Transport ponadgabarytowy to z reguły duże i skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne. Taki projekt nie mógłby odbyć się bez stosownych dokumentów, których wymaga Ustawa o ruchu drogowym z 1997 roku. Zgodnie z wytycznymi konieczne jest pilotowanie całej trasy takiego transportu oraz specjalne oznakowanie pojazdów, które przewożą ładunki wielkogabarytowe.

Każdy, zatrudniony przez nas kierowca, ma wszelkie wymagane uprawnienia do przewozu towarów o niestandardowych gabarytach. Doświadczenie naszych pracowników, poparte zdobytymi certyfikatami oraz pozwoleniami, pozwala na realizację trudnych zleceń na skomplikowanych trasach. Stale poszerzamy swoje kompetencje i aktualizujemy wiedzę z zakresu transportu drogowego, czego dowodem są poniższe dokumenty.

zezwolenie

Zezwolenie

Na wykonanie zawodu przewoznika drogowego

certyfikat

Certyfikat ubezpieczeniowy

Suma ubezpieczenia:
1 000 000 EUR

licencja

Licencja

Dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

koncesja

Koncesja

B-078/2007

Licencja na wykonywanie transportu drogowego

Licencja

Na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy